Bemutatkozás


Az Intézet az agrár- és környezettudományok területén, a képzési programokban rögzített szakmailag összetartozó képzési, oktatási, tudományos kutatási és szaktanácsadási feladatokat ellátó szervezeti egység. Szervezetében és képzési szerkezetében felöleli a környezettudományok valamennyi, a mezőgazdasági gyakorlat vonatkozásában fontos területét. A talajtani szakterületen belül a talajképződés, talajosztályozás és talajföldrajz, illetve gyakorlati vonatkozásban a talajtermékenység, talajerő-gazdálkodás, melioráció és talajvédelem jelentős mértékben képviseltek, melyben helyet kapnak a térinformatikai és távérzékelési módszerekkel kialakított talajinformációs rendszerek. A környezetkémiai oktatás felöleli az általános, szervetlen, szerves és biokémia, a környezetanalitika és környezetbiztonság területeit, a környezettechnológián belül pedig a hulladékgazdálkodás, a víztisztítás és szennyvízkezelés, a levegőtisztaság-védelem kiemeltek. Vízgazdálkodási aspektusai kiterjednek a környezeti hidrológia, a vízminőség, a hidroinformatika, az öntözéstechnikák, az agrometeorológia és a klímaadaptáció területeire. Globális környezeti megközelítésű tudományterületei pedig a környezeti toxikológia, a mezőgazdasági ökotoxikológia, illetve az agroökológia és tágabb értelemben a környezeti fenntarthatóság.
Az intézet kutatásai alap- és alkalmazott tudományos vizsgálatokat egyaránt felölelnek. Hazai és nemzetközi szinten fejlesztünk diagnosztikus szemléletű talajosztályozási rendszereket, talajvizsgálati módszereket, és vizsgáljuk a talajművelés hatását a talajminőségre, a talajkémiai folyamatokra, a tápanyagellátásra. Elemezzük a környezeti rendszerek (talaj-üledék-víz-biofilm-biológiai minták) szennyezettségi állapotainak alakulását, illetve ehhez szükséges környezetanalitikai módszereket fejlesztünk. Környezettechnikai és hulladékkezelési eljárásokat alakítunk ki, távérzékelési, digitális térképezési és dróntechnikai eljárásokat alkalmazunk talaj- és vízgazdálkodási célokra, vizsgáljuk a klímaváltozás hatásait.
Intézetvezető: Csákiné Dr. Michéli Erika
micheli.erika@uni-mate.hu
Általános és oktatási intézetigazgató helyettes: Dr. Székács András
szekacs.andras@uni-mate.hu
Tudományos és szaktanácsadási intézetigazgató helyettes: Dr. Bozán Csaba
bozan.csaba@uni-mate.hu

Tanszékek

Agrárkörnyezettani Tanszék, vezetője: Dr. Kardos Levente
kardos.levente@uni-mate.hu
Környezetanalitikai és Környezettechnológiai Tanszék, vezetője: Dr. Székács András
szekacs.andras@uni-mate.hu
Környezeti Fenntarthatóság Tanszék, vezetője: Dr. Makó András
mako.andras@uni-mate.hu
Öntözésfejlesztési és Meliorációs Tanszék, vezetője: Dr. Futó Zoltán
futo.zoltan@uni-mate.hu
Talajtani Tanszék, vezetője: Csákiné Dr. Michéli Erika
micheli.erika@uni-mate.hu
Vízgazdálkodási és Klímaadaptációs Tanszék, vezetője: Dr. Waltner István
waltner.istván@uni-mate.hu

Kutatóközpontok

Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóközpont (ÖVKI), vezetője: Dr. Bozán Csaba
bozan.csaba@uni-mate.hu
Agrár-környezettudományi Kutatóközpont (AKK), vezető: Dr. Székács András
szekacs.andras@uni-mate.hu

Külső tanszék

Profikomp Környezettechnika Zrt, vezetője: Dr. Aleksza László