Slider

MATE Környezettudományi Intézet Az Intézet küldetése a talaj, a víz és a légkör tulajdonságainak és agroökológiai összefüggéseinek vizsgálata, az eredmények magas színvonalú képzésbe építése, és a fenntartható, klimabarát mezőgazdasági gyakorlatban és környezetgazdálkodásban történő alkalmazásának megalapozása. Tovább (Next)
Környezetmérnök BSc képzés Az alapképzésen a hallgatók elsajátíthatják a korszerű, alkalmazott természettudományos, ökológiai, műszaki, gazdasági és menedzsment ismereteket. Végzett hallgatóink képesek azonosítani a különböző területeken jelentkező környezeti veszélyeket, illetve szakmai tapasztalat birtokában képesek gazdaságosan és hatékonyan irányítani a megelőző, valamint a kárelhárítási tevékenységet. Tovább (Next)
Környezetmérnök MSc képzés A képzésen oktatott korszerű természettudományos, ökológiai, műszaki, közgazdasági és irányítási ismeretek birtokában képesek a végzett mérnökök a meglévő és potenciális környezeti veszélyek azonosítására, felmérésére, a környezeti károk megelőzésére, illetve csökkentésére, továbbá kárelhárítási projektek tervezésére és irányítására. Tovább (Next)

Tartalom listázó

Hírek

Tartalom listázó

Események

Tartalom listázó

Pályázatok, ösztöndíjak