Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Osztály (ÖVKI)

Menü megjelenítése

Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Osztály (ÖVKI)

Utolsó frissítés: 2024 február 01.

A mezőgazdasági vízgazdálkodással kapcsolatos kutatások célja:

 • a klímaváltozás negatív hatásainak mérséklését elősegítő kutatások;
 • szélsőséges vízháztartási helyzetekhez (belvíz, aszály) való alkalmazkodás lehetőségeinek kutatása;
 • a hazai öntözés helyzetét és fejlesztési lehetőségeit elemző és megalapozó kutatások;
 • belvízgazdálkodással összefüggő komplex kutatások, belvíz-veszélyeztetettségi értékelés, területhasznosítási alternatívák kidolgozása;
 • GIS-alapú térképezés, fotogrammetriai elemzések;
 • a mezőgazdasági vízgazdálkodás környezetvédelmi, természetvédelmi és szocio-ökonómiai szerepének kutatása;
 • a mezőgazdasági vízgazdálkodás pozitív és negatív externális hatásainak komplex értékelése;
 • EU VKI és a mezőgazdasági vízgazdálkodás kapcsolatának kutatása;
 • a mezőgazdasági vízgazdálkodás szerepe a vizes élőhelyek fenntartásában, összefüggésben az ökoszisztéma szolgáltatásokkal;
 • a vizek mezőgazdasági célú hasznosítási lehetőségeinek meghatározása;
 • távérzékeléses adatgyűjtés drón technológiával, a talaj-növény rendszer hidrológiai állapotának felmérése céljából; a mezőgazdasági táblán keletkező többletvizek minőségi vizsgálatai (tápanyag, szennyezőanyag, szermaradvány), felhasználási lehetőségeinek felderítése.


​​​​​​​Feladatai:

 • a klímaváltozás negatív hatásainak mérséklését elősegítő kutatások;
 • szélsőséges vízháztartási helyzetekhez (belvíz, aszály) való alkalmazkodás lehetőségeinek kutatása;
 • belvízgazdálkodással összefüggő komplex kutatások, belvíz-veszélyeztetettségi értékelés, területhasznosítási alternatívák kidolgozása;
 •  GIS-alapú térképezés;

Közreműködés az alábbi témákban:

 • térség- és vidékfejlesztési programok kidolgozása,
 • tanulmányok és technológiai tervek készítése,
 • szaktanácsadás, bemutató- és referenciatevékenység végzése,
 • szakértői munka hazai és nemzetközi fejlesztési programok előkészítése, végrehajtása,
 • szakirányú közép- és felsőfokú oktatás, posztgraduális képzés,
 • hazai és nemzetközi szakmai továbbképző tanfolyamok szervezése, lebonyolítása,
 • szakmai rendezvények szervezése és lebonyolítása.
  ​​​​


  ​​​​​​​