Hulladékkezelési és -hasznosítási szakmérnök (T) szakirányú továbbképzés

Hulladékkezelési és -hasznosítási szakmérnök (T) szakirányú továbbképzés

Utolsó frissítés: 2024 január 31.

A képzés célja, hogy a hulladék feldolgozó üzemek, szaktanácsadó intézmények, önkormányzatok, civil szervezetek, szakigazgatási intézmények hulladékgazdálkodás jellegű problémák megoldásával foglalkozó munkatársait új ismeretek adásával, régebbi ismeretek elmélyítésével alkalmassá tegye feladataik jobb, szakszerűbb ellátására, illetve a mérnöki diplomával rendelkezőket a hulladékgazdálkodás területén a műszaki fejlesztési feladatokban való aktív részvételre.
Képzést gesztoráló intézet: Környezettudományi Intézet
 
 
 
Képzési terület: műszaki
Kreditek száma: 60 kredit
Képzés indításának féléve: tavaszi és őszi félév
Képzési helyek: Gödöllő
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 200.000 Ft/félév
Képzési idő: 2 félév
Minimális indítási létszám: 15 fő
Maximális felvehető létszám: 40 fő
Képzés gyakorisága: kéthetente péntek-szombati napokon

Részvétel feltétele: műszaki vagy agrár képzési területen legalább alapképzésben (vagy korábbi rendszerű főiskolai szintű képzésben) szerzett végzettség és mérnök szakképzettség.
Az ideális jelentkező: műszaki vagy agrár képzési területen mérnök szakképzettséggel rendelkezik, elkötelezett, önállóan és csapatban is képes a munkavégzésre.
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: hulladékkezelési és -hasznosítási szakmérnök.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
A képzést elvégzők:
  • ismerik a hulladékgazdálkodás alapelveit és az azt meghatározó jogi formákat, valamint ismerik a háztartásokban és ipari folyamatok által termelt hulladéktípusokat, azok osztályozási, minősítési rendszerét;
  • jártassá válnak a megismert hulladéktípusok feldolgozására, ártalmatlanítására és kezelésére szolgáló technológiákkal és technológiai rendszerekkel, valamint megismerik a hulladékgyűjtés és -szállítás módszertanát;
  • birtokában vannak a hulladékfeldolgozás során fontos egészség- és környezetvédelmi ismereteknek, valamint ismerik a hulladékfeldolgozási üzemek menedzsment- és üzemgazdasági módszertanát;
  • képessé válnak a különböző hulladékáramok begyűjtését célzó feladatok, a hulladékártalmatlanítás és -feldolgozás technológiai megszervezésére, és a hulladékfeldolgozó üzemek műszaki irányítására.
A képzés elvégzők képesek:
  • a hulladék összetételek meghatározására, valamint a hasznosítást legjobban szolgáló feldolgozási technológiák megválasztására és üzemeltetésére;
  • a hulladékfeldolgozó üzemekben műszaki-irányítói feladatok ellátására, illetve jelentős hulladékáramokat generáló iparvállalatok hulladékgazdálkodási feladatainak megszervezésére.

Személyes adottságok, készségek:
A képzésben résztvevőktől elvárt és továbbfejlesztendő adottságok és készségek közül fontos az önálló munkavégzésre és a csapatmunkában való részvétel képessége.
Kiemelt jelentőségű a műszaki érzék, mindenekelőtt az új, innovatív műszaki megoldások, technológiák alkalmazásához, és a hulladékgazdálkodási iparágban felmerülő problémákat felismerő és kreativitáson alapuló megoldóképessége.
A képzésben résztvevők a szintetizáló tudásuk révén alkalmassá válnak vezetői feladatok ellátására, valamint stratégiai szintű gondolkodásra.
A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A megszerzett korszerű ismereteken alapuló tudás alkalmazható a hulladékgazdálkodási iparban akár közép- és felsővezetői szinten, az önkormányzati és hatósági munkában, valamint az innovációs tevékenységben.
A képzés során a hulladékgazdálkodási iparágban dolgozó szakemberek, a szaktanácsadó intézmények, önkormányzatok, civil szervezetek, szakigazgatási intézmények hulladékgazdálkodási problémák megoldásával foglalkozó munkatársai új ismereteket szereznek, illetve a régebbi ismereteiket elmélyítik. A képzés révén az általános környezetvédelmi ismeretek megismerésén túl a résztvevők meg fognak tudni felelni a hulladékgazdálkodás területén zajló folyamatos innovációkból, műszaki fejlesztésekből és jogszabályi változásokból eredő új kihívásoknak.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Alapozó hulladékgazdálkodási, jogi és vezetési, gazdasági ismeretek: 8-12 kredit
Hulladék mint nyersanyag, üzemgazdaságtan és menedzsment, a hulladékgazdálkodási üzemek környezet- és egészségvédelme
Hulladékgazdálkodási és -feldolgozási ismeretek: 38-42 kredit
Hulladékgazdálkodás gépei és üzemtanuk; begyűjtési és üzemi logisztika; a hulladékból mechanikai, optikai eljárással az energetikai, illetve az anyagában hasznosítható hulladékok kiválasztásának technológiái; mechanikai-biológiai hulladékkezelés, stabilizálás, szárítás; elkülönítetten gyűjtött hulladékok feldolgozási technológiái; a csomagolási hulladékok mechanikai, optikai válogatása; a komposztálás alapjai, a biológiailag lebomló hulladékok és a szennyvíziszapok hasznosítása; termikus hulladékhasznosítás és a hulladékból lett termékek felhasználási lehetőségei, minőségi követelmények; hulladékok ártalmatlanítása és mintavételezése; csurgalék-, és szennyvizek tisztítása, kezelése.

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 10 kredit

Jelentkezési határidő: 2022. január 14.; őszi félévre 2022. augusztus 12.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Felvételi eljárás linkje: Felvi.hu

Csatolandó dokumentumok:

  • oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata;
  • szakmai önéletrajz.

Képzés kezdete: 2022. február 15.; őszi félévben 2022. szeptember 15.

Egyéb információk: A képzés a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Környezettudományi Intézet és a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar közös képzése. A képzés helye Gödöllő és Miskolc.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Dr. Aleksza László egyetemi docens, Szabóné Péli Anasztázia
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
E-mail cím: aleksza.laszlo@uni-mate.hu; szabone.peli.anasztazia@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 28 522-000 / 1730 mellék