Intézeti Titkárság (KÖTI)

Menü megjelenítése

Intézeti Titkárság (KÖTI)

Utolsó frissítés: 2024 február 03.

Az Intézeti Titkárság az intézetigazgató feladatainak adminisztratív támogatását végző,
végrehajtó szervezeti egység. A Titkárság munkájának koordinálására titkárságvezetői
feladatokkal felruházott munkavállaló kerülhet kijelölésre az intézetigazgató javaslata
alapján.
​​​​​​​Az Intézeti Titkárság feladatai:
a) az intézetigazgató vezetői tevékenységének segítése, koordinálása,
b) intézet támogatása oktatásadminisztrációt érintő ügyekben,
c) az intézethez tartozó hallgatók támogatása ügyintézésben, együttműködve a tanulmányi
osztályokkal,
d) közreműködés a jóváhagyott intézeti rendezvények, beiskolázási programok
megszervezésében, lebonyolításában, közreműködés intézeti szinten a PR feladatok
ellátásában, kiadványok, intézeti holnap és közösségi oldalak szerkesztésében, tartalom
feltöltése és felügyelete,
e) kapcsolattartás a tanszékekkel és más intézetekkel, információk, feladatok megosztása
és végrehajtásuk koordinálása,
f) kapcsolattartás az Egyetem vezetésével, a központi szervezeti egységekkel, a hallgatói
önkormányzatokkal,
g) közreműködik mind a magyar, mind az idegen nyelvű képzéseken a felvételi eljárások
szervezésében, koordinálásában,
h) jubileumi diplomát kérők nyilvántartása, adminisztrációja, diplomák kiállítása,
átadásának lebonyolítása,
i) iratkezelési, ügyviteli és nyilvántartási feladatok ellátása, az átmeneti irattár kezelése,
j) nyilvántartja a testületek tagjait, mandátumát és koordinálja a testületek működését,
lebonyolítja a választásokat,
k) gondoskodik az intézet bélyegzőinek engedélyezéséről, beszerzéséről,
nyilvántartásáról,
l) előkészíti az intézeti tanács üléseit és az ahhoz tartozó előterjesztéseket, valamint a
szenátusi előterjesztéseket, koordinálja a intézeti tanács határozatainak, döntéseinek,
állásfoglalásainak végrehajtását,
m) közreműködik a megbeszélések, értekezletek összehívásában és végzi ezek
adminisztrációját,
n) az alumni rendszer működtetéséhez szükséges adatok beszerzése és az ehhez
kapcsolódó feladatok ellátása.