Agrárkörnyezettani Tanszék (AKT)

Menü megjelenítése

Agrárkörnyezettani Tanszék (AKT)

Utolsó frissítés: 2024 február 09.

AGRÁRKÖRNYEZETTANI TANSZÉK

Bemutatkozás

A környezettudatos gondolkodás, a fenntartható, biológiai szemléletű gazdálkodás kialakítása a tudományban és a társadalomban egyre nagyobb hangsúlyt kap. A környezettudat és a felelősségérzet összekapcsolása az abiotikus környezeti elemek (talaj, víz, levegő), mint természeti erőforrások minőségének megóvása érdekében a jövő generációinak életfeltételeit teremti meg. Az Agrárkörnyezettani Tanszék a jelen felépítéséből adódóan hozzájárul ezen komplex, az összefüggéseket hangsúlyozó szemlélet kialakításához, hiszen az agroökoszisztémák működését szabályozó három egyenrangú környezeti elem - talaj, víz, levegő - változásait, kölcsönhatásait vizsgálja.

A tanszék oktatói, kutatói és doktorandusz hallgatói az Egyetem több intézetében, de leginkább a Kertészettudományi-, Környezettudományi-, Szőlészeti és Borászati- valamint Élelmiszertudományi és Technológiai Intézetben az egyetemi alap- és mesterképzésben hat tudományterület (agrokémia, talajtan, meteorológia, vízgazdálkodás, biológiai talajerőgazdálkodás, környezetgazdálkodás) oktatását végzik, melyhez kutatói munkásságuk is kapcsolódik. A tanszéken folyó oktatási és kutatási munkát hallgatói laboratórium és kutatólaboratóriumok segítik, amelyek biztosítják a legfontosabb fizikai, kémiai és biológiai vizsgálatok elvégzését és ez teszik lehetővé, hogy a laboratóriumok jelentős szolgáltatói feladatot is ellátnak. A Tanszék oktatási tevékenységével több szak képzését szolgálja magyar és angol nyelven, részt vesz a doktorképzésben és önálló szakirányú szakmérnök képzést gesztorál.

Kutatási tevékenység

  • Ásványi és szerves trágyák, alternatív talajjavító és termés-növelő anyagok (bioszén, komposztok, biogázüzemi maradékok, mezőgazdasági termékek) alkalmazásának vizsgálata.
  • Mikrobiális oltóanyagok hatásvizsgálata a műtrágyák és egyéb szervetlen tápanyagok felhasználásának csökkentése a fenntartható növénytermesztési és kertészeti módszerek kialakítása érdekében.
  • Földhasználati módok talajtani optimumainak, a talajtulajdonságok korlátozó hatásainak meghatározása, kímélő és hagyományos talajművelési-módok vizsgálata.
  • A hagyományos fizikai, kémiai mérések mellett sokrétű biológiai vizsgálatok, talajdiagnosztika.
  • Szerves és szervetlen adalék-anyagok, bioszén, szerves anyagok értékelése. Termőtalaj és a humusz mennyiségi, minőségi vizsgálatai.