Agrárkönyezettani Tanszék projektek (AKT)

Menü megjelenítése

Agrárkörnyezettani Tanszék projektjei

Utolsó frissítés: 2024 február 12.

Projektek Agrárkörnyezettani Tanszék

Jelenleg futó Projketek

Takarónövények hatása az aggregációra, erózióra és a szén megkötésére; 2022-2026; 47.250 MFt

A klímaváltozás hatására bekövetkező egyre intenzívebb és ritkább csapadékesemények következményeinek ismeretében nagy figyelmet kell fordítani a megművelt dombvidéki területek vízmegőrző-képességének fokozására. A minél hatékonyabb beszivárgás biztosításához elengedhetetlen a kiváló talajszerkezet, amellyel növelhető a beszivárgás és csökkenthető a talaj eróziója. A talaj jó szerkezetének alapját a víz-stabil aggregátumai adják. Az aggregátumok stabilitását fizikai, kémiai és biológiai anyagok biztosítják egyszerre. Ezen anyagok egyike a glomalin, amely nem csak mint ragasztóanyag, hanem mint potenciális C szénraktár is fontos szerepet játszhat. Vizsgálatunk során a következő kérdésekre keressük a választ:

  • Milyen hatása van a Rregenerativ gazdálkodásnak (talajkímélő művelés + takarónövény alkalmazása) a talaj aggregációjára és szénmegkötésére közép-európai luvisolokon?
  • Mekkora szerepe van az aggregációban a takarónövények által vonzott mycorrhiza gombák által előállított glomalinnak?
  • Mekkora az egyes aggregátum-kötőanyagok relatív hozzájárulása a stabilitáshoz aggregátum-frakciónként?
  • A takarónövények milyen hatással vannak a mikróba közösségek biomasszájára, aktivitására és ezen keresztül az aggregációra, vízmegőrzésre?
  • Milyen szerepe van a glomainnak a labilis szerves anyagok aggregátumokban való megőrzésében és a stabil szénfrakció gyarapításában?
  • Az aggregátumokban kimutatható változások hogyan érvényesülnek parcellaméretben, vagyis hogyan alakul a takarónövények hatására egy adott terület lefolyása, talajvesztesége és vízgazdálkodása?
  • Milyen takarónövény-fajok alkalmazhatók nagy biztonsággal az adott térségben?

A Fót-Csomádi kommunális szennyvíziszap komposztáló telep környezeti hatásainak értékelése; 2001-től folyamatosan

A Fót-Csomádi kommunális szennyvíziszap komposztáló telep (Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.) környezeti hatásainak értékelése projekt keretében 2001 óta vizsgáljuk a monitoring kutak vízmennyiségét és a kutak vízminőségének (fizikai és kémiai paramétereinek) változását. Feladatunk továbbá a csurgalékvíz elhelyező telep (nyárfás ültetvény) talajának vizsgálata, az akkreditált talajmintavétel és vizsgálatok koordinálása, az eredmények értékelése is.