Futó projektek

Futó projektek

Utolsó frissítés: 2024 február 08.

Jelenleg futó projektjeink


Projekt címe: Sediment-quality Information, Monitoring and Assessment System to support transnational cooperation for joint Danube Basin water management (SIMONA)
Projekt azonosítója: DTP2-093-2.1 – SIMONA
link: https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/simona

Projekt címe: Trainers for Plant Protection in Organic Farming (TOPPlant)
Projekt azonosítója: 2020-1-AT01-KA202-078107
link: https://topplant.info/

Projekt címe: Enhancing practical skills of horticulture specialists to better address the demands of the European Green Deal (Hort4EuGreen)
Projekt azonosítója: 2020-1-RO01-KA203-080398
link: https://www.hortgreen.com

Projekt címe: Soils4Africa (Soil Information System for Africa)
Projekt azonosítója: H2020 Grant agreement ID: 862900
részletek: https://www.soils4africa-h2020.eu/  

Projekt címe: LEAP4NSSA (Long-term Europe-Africa Research and Innovation Partnership for Food and Nutrition Security and Sustainable Agriculture)
Projekt azonosítója: H2020 Grant agreement ID: 817663
részletek: https://leap4fnssa.eu/

Projekt címe: COPASOCS (COmposite Polymer-based Amendments for Soil Organic Carbon Sequestration)
Projekt azonosítója: EJP SOIL 1st external call, Proposal ID 177
részletek:https://ejpsoil.eu/research-projects/first-external-call-now-open/

Projekt címe: Talajnedvesség viszonyok komplex vizsgálata a Rákos-patak vízgyűjtőjén (Comprehensive examination of soil moisture conditions in the Rákos Creek catchment area)
Projekt azonosítója: FK 124803
részletek: https://www.otka-palyazat.hu/?menuid=223_I 

Projekt címe: Danube Data Cube
Projekt azonosítója: ITT/RFQ: EDC: 4000127180 - 4000127180/19/I-BG Proposal/Tender No.: EOP-SD-SOW-177 ESA ITT Reference EOP-SD-SOW-0186
részletek: https://lechnerkozpont.hu/oldal/danube-data-cube 

Projekt címe: A Nagyalföld magyar és szerb része extrém csapadékmentes idősorainak vizsgálata, különös tekintettel a mezőgazdasági és élelmezési kockázatokra (Examination of the series of extreme precipitation in the Hungarian and Serbian parts of the Great Hungarian Plain, with special regard to agricultural and food risks)
Projekt azonosítója: 2019-2.1.11-TÉT-2020-00251
részletek: https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/tamogatott-projektek-2019-2111-tet-szerb-relacio

Projekt címe: A talaj szerves anyag mennyiségi és minőségi változás hatásai a lebontó talajbiológiai folyamatokra és tápanyagforgalomra (Effects of quantitative and qualitative changes in soil organic matter on decomposer soil biological processes and nutrient cycling)
Projekt azonosítója: KH-126478
részletek: http://talajesviz.kertk.szie.hu/kutatas/projektek/kh-126478-nkfi

Projekt címe: Klímaváltozás hatása a hazai nedves, mezofil és száraz tölgyesekre és azok talajainak szerves szén raktározó képességére (Impact of climate change on Hungarian wet, mesophilic, and dry oak forests and their soil organic carbon storage capacity)
Projekt azonosítója: KH-125688
részletek: http://talajesviz.kert

Projekt címe: Agrártechnológiai Nemzeti Laboratórium (National Agricultural Technology Laboratory)
Projekt azonosítója: ANL
részletek: https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/innovacios-okoszisztema/nemzeti-laboratoriumok/laboratoriumok-bemutatasa

Projekt címe: Rovar alapú fehérjetakarmány fenntartható, hulladékmentes gyártási technológiájának kifejlesztése és takarmányozási felhasználása gazdasági haszonállatokkal a körforgásos gazdaság modell szerint (Development of a sustainable, waste-free production technology and feeding use of insect-based protein feed for economic livestock in a circular economy model)
Projekt azonosítója: 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00300
részletek: https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/tamogatott-projektek-2020-112-piaci-kfi-oszi-fordulo

Projekt címe: Improving biosecurity compliance in poultry farms (Improving biosecurity compliance in poultry farms)
Projekt azonosítója: NetPoulSafe Horizon 2020 Grant Agreement No. 101000728
részletek: https://www.netpoulsafe.eu/

Projekt címe: Vízi növények párolgásának vizsgálata ( Investigation of water evaporation of aquatic plants)
Projekt azonosítója: PD 138660
részletek: https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/tamogatott-projektek-pd21

Projekt címe: Fót-csomádi kommunális szennyvíziszap komposztáló telep környezeti hatásainak értékelése ( Evaluation of the environmental impacts of the composting plant for municipal sewage sludge in Fót-csomádi)
Projekt azonosítója: 18B010003
részletek: http://talajesviz.kertk.szie.hu/kutatas/projektek/fot-csomad

Project címe: Pannon régió  növényeinek genetikai hasznosítása (Genetic utilization of plant species in the Pannonian region)

Projekt azonosítója: GINOP-2.2.1-15-2017-00042
részletek: http://www.pannonbreeding.hu/http://gk.szie.hu/content/pannon-regio-novenyeinek-genetikai-hasznositasa