Szak- és diplomadolgozat

Szak- és diplomadolgozat webtartalom

Utolsó frissítés: 2024 január 31.

Szak- és diplomadolgozat

Témaválasztás

Az Intézetünkben választható szak- és diplomadolgozat, illetve disszertáció témák listája még nem teljes, feltöltés alatt áll.

Téma/ Topic HUN

Téma/ Topic EN Leírás/ Description HUN Leírás/ Description EN Téma meghirdetésének kezdete/ Topic published Jelentkezési határidő/ Application deadline Témát kiíró intézet neve/ Institute issuing the topic Témát kiíró tanszék vagy kutatóközpont neve/ Name of the department or research center issuing the topic Prefix (előtag) Suffix (utótag) Témakiíró oktató neve/ The topic supervisor's name Témakiíró oktató Neptun kódja / Supervisor's Neptun code Elérhetősége/ Contact Mely tudományterületbe vagy ágba sorolható?/ In which discipline or branch of science can it belong? Csak bizonyos képzése(ke)n ajánlott: /Recommended only for certain programme(s): Mely képzési szinten javasolt a téma?/ At which programme level is the topic recommended?
Ipari szilárd lebegőanyagok ülepítése szennyvízben Settling industrial suspended solids in wastewater Kísérleti jellegű mérések nehezen ülepíthető szilárd ipari szennyezzők ülepítése (pl grafit), és ülepítési lehetőségeinek kidolgozása. Experimental measurements of the sedimentation of solid industrial contaminants (eg graphite) and development of sedimentation options. 01/05/2023 folyamatos Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences       BARCZI András HR1F1D MATE Telefonkönyv 2. Műszaki tudományok / Engineering Sciences   MA/MSc
Élővizek elemzése a fény spektrális tulajdonságaival Analysis of surface waters with spectral properties of the light Színelemzés (színmérés és egyéb képalkotás) élővizek esetében, fizikai és kémiai paraméterek mellémérésével. Color analysis (color measurement and other imaging) for surface waters, with co-measurement of physical and chemical parameters. 01/05/2023 folyamatos Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences       BARCZI András HR1F1D MATE Telefonkönyv 2. Műszaki tudományok / Engineering Sciences   Minden szinten
Talajszáradás vizsgálata színelemzéssel Examination of soil drying by color analysis Különböző talajtípusok bolygatatlan mintáinak ismétléses mérése, modell felállítás talajtípusonként, elősegítva a precíziós gazdálkodás megfelelő használatát. Continous measurement of undisturbed samples of various soil types, model setting up by soil type, supporting the proper application of precision farming. 01/05/2023 folyamatos/ continuous Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences       BARCZI András HR1F1D MATE Telefonkönyv 2. Műszaki tudományok / Engineering Sciences   Minden szinten
Fényszennyezés mérés időszakosan, lokálisan Lightpollution measuring periodically, and locally Fényszennyezés mérés Pest megye választott területén, választott évszakban, összehasonlító elemzés. Drón repüléssel egybekötött mérések. Measurement of light pollution in the selected area of Pest county, in the chosen season, comparative analysis. Measurements related to drone flight. 01/05/2023 folyamatos/ continuous Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences       BARCZI András HR1F1D MATE Telefonkönyv 2. Műszaki tudományok / Engineering Sciences   Minden szinten
Szennyezőanyagok terjedését leíró modellek ellenőrzése, validálása Modelling the spreading of contamination, validation A leíró jellegű matematikai modellek számos befolyásoló tényezőt vesznek alapul a becslésekhez. Egyszerű mérésekkel, a terjedési folyamat befolyásoló tényezőit megfelelő mértékben csökkentve keressük az összefüggéseket. Descriptive mathematical models use a numerous of essential factors for estimates. We search for correlations according to those factors dealing with issues related to simple measurements. 01/05/2023 folyamatos/ continuous Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences   Dr. (doktor) - Doctor   GÉCZI Gábor I5AYJ4 MATE Telefonkönyv 2. Műszaki tudományok / Engineering Sciences   Minden szinten
Beltéri szennyezőanyagok változásának vizsgálata Examination of indoor pollutants varying Lakóterek, munkahelyek levegőminőségét a komfort igények is nagy mértékben befolyásolják. Sok esetben a levegőminőség javítása és az energetikai hatékonyságra való törekvés ellentétes folyamat. A vizsgálat terjedjen ki ezen folyamatok elemzésére, számszerűsítésére The air quality of living spaces and workplaces is influenced by comfort needs. In numerous cases, improving air quality and striving for energy efficiency is the counter-process. The study should cover the analysis and quantification of these processes. 01/05/2023 folyamatos/ continuous Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences   Dr. (doktor) - Doctor   GÉCZI Gábor I5AYJ4 MATE Telefonkönyv 2. Műszaki tudományok / Engineering Sciences   Minden szinten
Környezettudatos technológiák bevezetésének elemzése Analysis of the introduction of environmentally conscious technologies Egy újonnan bevezetett, ún. környezettudatos technológia nem minden esetben egyértelműen gazdaságos. Végezzünk méréseket, vizsgálatokat a bevezetett technológia népszerűsítésére a kétkedők meggyőzésére. Newly introduced environmentally conscious technology is not always economical. Measurements and tests are needed to promote the introduced technology to convince skeptics. 01/05/2023 folyamatos/ continuous Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences   Dr. (doktor) - Doctor   GÉCZI Gábor I5AYJ4 MATE Telefonkönyv 2. Műszaki tudományok / Engineering Sciences   Minden szinten
Kis vízfolyások vízminőségének terepi és laboratóriumi vizsgálata       01/05/2023 folyamatos/ continuous Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences   Dr. (doktor) - Doctor   KRUPPINÉ Dr. FEKETE Ilona   MATE Telefonkönyv 1.6. Környezettudományok / Environmental Science   Minden szinten
Különböző korú és kezelésű szőlőültetvények talajtulajdonságainak összehasonlítása        01/05/2023 folyamatos/ continuous Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences   Dr. (doktor) - Doctor Dr. habil. (habilitált doktor) - Habilitated doctor KOTROCZÓ Zsolt   MATE Telefonkönyv 4. Agrártudományok / Agricultural Sciences   Kertészmérnök/Szőlész Borász BSc/MSc-re
A kímélő- és hagyományos talajművelés összehasonlítása ültetvényeken        01/05/2023 folyamatos/ continuous Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences   Dr. (doktor) - Doctor Dr. habil. (habilitált doktor) - Habilitated doctor KOTROCZÓ Zsolt   MATE Telefonkönyv 4. Agrártudományok / Agricultural Sciences   Kertészmérnök/Szőlész Borász BSc/MSc-re
Szervesanyag gazdálkodás lehetőségei különböző kertészeti kultúrákban        01/05/2023 folyamatos/ continuous Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences   Dr. (doktor) - Doctor Dr. habil. (habilitált doktor) - Habilitated doctor KOTROCZÓ Zsolt   MATE Telefonkönyv 4. Agrártudományok / Agricultural Sciences   Kertészmérnök/Szőlész Borász BSc/MSc-re
A kímélő és a hagyományos talajművelés hatása a lágyszárú gyomok összetételére, mennyiségére.         01/05/2023 folyamatos/ continuous Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences   Dr. (doktor) - Doctor Dr. habil. (habilitált doktor) - Habilitated doctor KOTROCZÓ Zsolt   MATE Telefonkönyv 4. Agrártudományok / Agricultural Sciences   Kertészmérnök/Szőlész Borász BSc/MSc-re
Szerves anyag utánpótlás és mikrobák alkalmazásának hatása különböző talajok biológiai aktivitására és termőképességére         01/05/2023 folyamatos/ continuous Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences   Dr. (doktor) - Doctor Dr. habil. (habilitált doktor) - Habilitated doctor KOTROCZÓ Zsolt   MATE Telefonkönyv 4. Agrártudományok / Agricultural Sciences   Kertészmérnök/Szőlész Borász BSc/MSc-re
Mikorrhiza gombák mennyiségének változása különböző talajkezelések hatására         01/05/2023 folyamatos/ continuous Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences   Dr. (doktor) - Doctor Dr. habil. (habilitált doktor) - Habilitated doctor KOTROCZÓ Zsolt   MATE Telefonkönyv 4. Agrártudományok / Agricultural Sciences   Kertészmérnök/Szőlész Borász BSc/MSc-re
Hogyan befolyásolja a szántóföldi növénytermesztés és a talajhasználat a biológiai aktivitást.        01/05/2023 folyamatos/ continuous Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences   Dr. (doktor) - Doctor Dr. habil. (habilitált doktor) - Habilitated doctor KOTROCZÓ Zsolt   MATE Telefonkönyv 4. Agrártudományok / Agricultural Sciences   Kertészmérnök/Szőlész Borász BSc/MSc-re
A különböző talajoltó készítmények hatásának vizsgálata kukorica növények terméseredményeire
      01/05/2023 folyamatos/ continuous Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences Öntözésfejlesztési és Meliorációs Tanszék/ Department of Irrigation and Land Improvement Dr. (doktor) - Doctor Dr. habil. (habilitált doktor) - Habilitated doctor
FUTÓ Zoltán
  MATE Telefonkönyv 4. Agrártudományok / Agricultural Sciences   Minden szinten
A különböző talajoltó készítmények hatásának vizsgálata napraforgó növények terméseredményeire       01/05/2023 folyamatos/ continuous Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences Öntözésfejlesztési és Meliorációs Tanszék/ Department of Irrigation and Land Improvement Dr. (doktor) - Doctor Dr. habil. (habilitált doktor) - Habilitated doctor FUTÓ Zoltán   MATE Telefonkönyv 4. Agrártudományok / Agricultural Sciences   Minden szinten
A precíziós öntözés összehasonlító elemzése a hagyományos öntözési módokkal       01/05/2023 folyamatos/ continuous Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences Öntözésfejlesztési és Meliorációs Tanszék/ Department of Irrigation and Land Improvement Dr. (doktor) - Doctor Dr. habil. (habilitált doktor) - Habilitated doctor FUTÓ Zoltán   MATE Telefonkönyv 4. Agrártudományok / Agricultural Sciences   Minden szinten
A szója öntözésének fejlesztési lehetőségei       01/05/2023 folyamatos/ continuous Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences Öntözésfejlesztési és Meliorációs Tanszék/ Department of Irrigation and Land Improvement Dr. (doktor) - Doctor Dr. habil. (habilitált doktor) - Habilitated doctor FUTÓ Zoltán   MATE Telefonkönyv 4. Agrártudományok / Agricultural Sciences   Minden szinten
A tritikálé zöldtakarmányként történő hasznosítása és takarmányozási értéke       01/05/2023 folyamatos/ continuous Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences Öntözésfejlesztési és Meliorációs Tanszék/ Department of Irrigation and Land Improvement Dr. (doktor) - Doctor Dr. habil. (habilitált doktor) - Habilitated doctor FUTÓ Zoltán   MATE Telefonkönyv 4. Agrártudományok / Agricultural Sciences   Minden szinten
Aminosav készítmények hatásának vizsgálata a kukorica élettani és fenológiai paramétereire       01/05/2023 folyamatos/ continuous Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences Öntözésfejlesztési és Meliorációs Tanszék/ Department of Irrigation and Land Improvement Dr. (doktor) - Doctor Dr. habil. (habilitált doktor) - Habilitated doctor FUTÓ Zoltán   MATE Telefonkönyv 4. Agrártudományok / Agricultural Sciences   Minden szinten
Aminosav lombtrágyázás hatása a kukorica szárazságtűrésére       01/05/2023 folyamatos/ continuous Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences Öntözésfejlesztési és Meliorációs Tanszék/ Department of Irrigation and Land Improvement Dr. (doktor) - Doctor Dr. habil. (habilitált doktor) - Habilitated doctor FUTÓ Zoltán   MATE Telefonkönyv 4. Agrártudományok / Agricultural Sciences   Minden szinten
Kukorica optimális tápanyagellátásának vizsgálata kötött réti talajon, öntözött és öntözetlen körülmények között       01/05/2023 folyamatos/ continuous Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences Öntözésfejlesztési és Meliorációs Tanszék/ Department of Irrigation and Land Improvement Dr. (doktor) - Doctor Dr. habil. (habilitált doktor) - Habilitated doctor FUTÓ Zoltán   MATE Telefonkönyv 4. Agrártudományok / Agricultural Sciences   Minden szinten
Kukoricahibrid előállítási technológiák vizsgálata       01/05/2023 folyamatos/ continuous Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences Öntözésfejlesztési és Meliorációs Tanszék/ Department of Irrigation and Land Improvement Dr. (doktor) - Doctor Dr. habil. (habilitált doktor) - Habilitated doctor FUTÓ Zoltán   MATE Telefonkönyv 4. Agrártudományok / Agricultural Sciences   Minden szinten
Különböző öntözési módok hatása a napraforgó terméseredményeire       01/05/2023 folyamatos/ continuous Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences Öntözésfejlesztési és Meliorációs Tanszék/ Department of Irrigation and Land Improvement Dr. (doktor) - Doctor Dr. habil. (habilitált doktor) - Habilitated doctor FUTÓ Zoltán   MATE Telefonkönyv 4. Agrártudományok / Agricultural Sciences   Minden szinten
Öntözési közösségek hatása a ahazai öntözésfejlesztésre       01/05/2023 folyamatos/ continuous Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences Öntözésfejlesztési és Meliorációs Tanszék/ Department of Irrigation and Land Improvement Dr. (doktor) - Doctor Dr. habil. (habilitált doktor) - Habilitated doctor FUTÓ Zoltán   MATE Telefonkönyv 4. Agrártudományok / Agricultural Sciences   Minden szinten
Őszi búza vetőmagelőállítási technológiák vizsgálata       01/05/2023 folyamatos/ continuous Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences Öntözésfejlesztési és Meliorációs Tanszék/ Department of Irrigation and Land Improvement Dr. (doktor) - Doctor Dr. habil. (habilitált doktor) - Habilitated doctor FUTÓ Zoltán   MATE Telefonkönyv 4. Agrártudományok / Agricultural Sciences   Minden szinten
Őszi búza genotípusok vízigényének és szárazságtűrésének vizsgálata       01/05/2023 folyamatos/ continuous Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences Öntözésfejlesztési és Meliorációs Tanszék/ Department of Irrigation and Land Improvement Dr. (doktor) - Doctor Dr. habil. (habilitált doktor) - Habilitated doctor FUTÓ Zoltán   MATE Telefonkönyv 4. Agrártudományok / Agricultural Sciences   Minden szinten
Szemes cirok vízigényének és szárazságtűrésének vizsgálata       01/05/2023 folyamatos/ continuous Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences Öntözésfejlesztési és Meliorációs Tanszék/ Department of Irrigation and Land Improvement Dr. (doktor) - Doctor Dr. habil. (habilitált doktor) - Habilitated doctor FUTÓ Zoltán   MATE Telefonkönyv 4. Agrártudományok / Agricultural Sciences   Minden szinten
Szója fajták összehasonlító vizsgálata öntözött és öntözetlen körülmények között       01/05/2023 folyamatos/ continuous Környezettudományi Intézet/ Institute of Environmental Sciences Öntözésfejlesztési és Meliorációs Tanszék/ Department of Irrigation and Land Improvement Dr. (doktor) - Doctor Dr. habil. (habilitált doktor) - Habilitated doctor FUTÓ Zoltán   MATE Telefonkönyv 4. Agrártudományok / Agricultural Sciences   Minden szinten