Talajtani szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

Talajtani szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

Utolsó frissítés: 2024 január 30.

A képzés célja új ismeretek adásával, régebbi ismeretek elmélyítésével a mezőgazdasági üzemek, szaktanácsadó intézmények, földhivatalok, szakigazgatási intézmények talajtani jellegű problémák megoldásával foglalkozó munkatársait feladataik jobb, szakszerűbb ellátására, illetve a mérnöki diplomával rendelkezők mezőgazdasági vállalkozókat a legújabb, talajra irányuló technológiák alkalmazására. További cél az EU talajhasználatot, ill. védelmet szabályozó és támogató programok irányítását, bonyolítását végző szakemberek képzése.
Az oklevélben szereplő szakirányú szakképzettség megnevezése:
Talajtani szakmérnök.

Képzést gesztoráló intézet: Környezettudományi Intézet
 
 
A Szakirányú Továbbképzésben Való Részvétel Feltételei
Agrár képzési területen alapképzésben, vagy főiskolai szintű képzésben szerzett mérnök szakképzettség.

A Képzési Idő:
Levelező tagozaton 4 félév, legalább 500 tanóra és 120 kredit.

Alapozó talajtani ismeretek, a kreditekben kifejezett képzés 10-20%-ában, 22 kredit: talajkémia, talajfizika, talajosztályozás.
Talajtani és alkalmazott talajtani szaktantárgyak, a kreditekben kifejezett képzés 70-80%-ában, 88 kredit: a talajfelvételezés módszerei, talajerőgazdálkodás, talajvédelem, talajok szerepe a természet- és a környezetvédelemben, alkalmazott talajbiológia, kísérleti módszertan és adatértékelés, talajvizsgálati módszerek, földértékelés, Magyarország talajai terepgyakorlat.

A Szakmérnöki Diploma Megszerzésének Feltételei
A képzés időtartama alatt a hallgatók 167 óra előadáson és 342 óra gyakorlati foglalkozáson (laboratóriumi gyakorlat, szemináriumi foglalkozás, tervkészítési gyakorlat) vesznek részt. Emellett terepgyakorlatokra (144 óra) is sor kerül szemeszterenként, időtartamuk 3-4 nap. Az előadások és gyakorlatok megtartásában a tanszék oktatói mellett más intézmények szakemberei is részt vesznek. Vizsgakövetelmények: 9 kollokvium, 2 gyakorlati jegy, 6 aláírás, a szakdolgozat elkészítése, valamint a záróvizsgán sikeres védés és komplex szakmai szóbeli vizsga.
A képzés legalább 20 fős jelentkezői létszám esetén 2021. Tavaszán indul, és 2022. Decemberében záróvizsgával ér véget. A képzési költségtérítés összege 200000,- Ft/fő/első félév. A képzés költsége nem foglalja magába a szállás, az étkezés és a tananyag költségeit, továbbá a záróvizsga költségét. A képzés költségtérítésének módosítása az 51/2002. (II. 26.) Kormányrendelet szerint történik.
Felvételi eljárás linkje: Felvi.hu