Talajvédelmi szakelőadói továbbképzési szak

Talajvédelmi szakelőadói továbbképzési szak

Utolsó frissítés: 2024 január 31.

A képzés célja:
Az általános természettudományi, agrár és műszaki ismeretekre alapozva, speciális talajtani szaktudás átadásával, ill. meglevő ismeretek bővítésével olyan szakembereket képezünk, akik állami és magán üzemekben, szaktanácsadó intézményekben, földhivatalokban, szakigazgatási, természet- és környezetvédelmi hivatalokban képesek a talajtani (felvételezési, tervezési, védelmi) jellegű problémák szakszerű megoldására. A képzés során követjük az Európai Unió Talajvédelmi stratégiájában megfogalmazott alapelveket, mind a szemlélet mind pedig gyakorlati kérdések területén.
Az oklevélben szereplő szakirányú szakképzettség megnevezése:
Talajvédelmi szakelőadó
Képzést gesztoráló intézet: Környezettudományi Intézet
 
 
 
A Szakirányú Továbbképzésben Való Részvétel Feltételei
Természettudomány, agrár vagy műszaki képzési területen alapképzésben, vagy főiskolai szintű képzésben szerzett végzettség.

A Képzési Idő:
levelező tagozaton 4 félév, legalább 500 tanóra és 120 kredit.

A Képzés Főbb Tanulmányi Területei:
Alapozó talajtani ismeretek, a kreditekben kifejezett képzés 10-20%-ában, 22 kredit: talajkémia, talajfizika, talajosztályozás.
Talajtani és alkalmazott talajtani szaktantárgyak, a kreditekben kifejezett képzés 70-80%-ában, 88 kredit: a talajfelvételezés módszerei, talajerőgazdálkodás, talajvédelem, globális környezeti problémák, alkalmazott talajbiológia, kísérleti módszertan és adatértékelés, talajvizsgálati módszerek, földértékelés, Magyarország talajai terepgyakorlat.


A Szakelőadói Diploma Megszerzésének Feltételei
A képzés időtartama alatt a hallgatók 167 óra előadáson és 342 óra gyakorlati foglalkozáson (laboratóriumi gyakorlat, szemináriumi foglalkozás, tervkészítési gyakorlat) vesznek részt. Emellett terepgyakorlatokra (144 óra) is sor kerül szemeszterenként, időtartamuk 3-4 nap. Az előadások és gyakorlatok megtartásában a tanszék oktatói mellett más intézmények szakemberei is részt vesznek. Vizsgakövetelmények: 9 kollokvium, 2 gyakorlati jegy, 6 aláírás, a szakdolgozat elkészítése, valamint a záróvizsgán sikeres védés és komplex szakmai szóbeli vizsga.
A képzés legalább 20 fős jelentkezői létszám esetén 2021. tavaszán indul, és 2022. decemberében záróvizsgával ér véget. A képzési költségtérítés összege 200000,- Ft/fő/első félév. A képzés költsége nem foglalja magába a szállás, az étkezés és a tananyag költségeit, továbbá a záróvizsga költségét. A képzés költségtérítésének módosítása az 51/2002. (II. 26.) kormányrendelet szerint történik.

​​​​​​Felvételi eljárás linkje: Felvi.hu