Öntözésfejlesztési és Meliorációs Tanszék projektek (ÖMT)

Menü megjelenítése

Öntözésfejlesztési és Meliorációs Tanszék projektek (ÖMT)

Utolsó frissítés: 2024 február 12.

EFOP – 3.6.1. – 16-2016-00016 SZIE Szarvasi Campusának kutatási és képzési profiljának specializálása intelligens szakosodással: mezőgazdasági vízgazdálkodás, hidrokultúrás növénytermesztés, alternatív szántóföldi növénytermesztés, ehhez kapcsolódó precíziós gépkezelés fejlesztése, 2016-2021, 398,5 M Ft

A projekt kapcsán az Egyetem kutatói kapacitásának bővítése, kutatási szolgáltatási fejlesztése, a társadalmi innováció fokozása és a K+F szféra tudásbázis funkciójának fejlesztésre történt. Négy speciális és a jelen gazdaság számára fontos ágazataiban növekedett az oktatás és kutatási specifikáció. A projekt lehetővé tette a fiatalok kutatásba való bekapcsolódását, melynek révén sikeres eredményeket értek el számos helyi és országos tudományos konferencián. A projekt eredményeképp növekedett a fokozatszerzés folyamatába belépők száma. A doktori és posztdoktori szinteken új együttműködések jöttek létre EU és EGT-országok felsőoktatási Intézményivel, illetve erősödött a kutatási együttműködés.

A projekt céljai öt munkacsoportban valósult meg:

  1. Alternatív szántóföldi növénytermesztés altéma
  2. Mezőgazdasági vízgazdálkodás altéma
  3. Hidrokultúrás növénytermesztés altéma
  4. Precíziós gépkezelés altéma
  5. Tudásközpont

GINOP-2.2.1-15-2017-00042 A Pannon régió növényeinek genetikai hasznosítása, 2017-2021., 1604 M Ft

A projekt konzorciumi partnere: Szent István Egyetem, jogutódja Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Az Öntözésfejleszési és Meliorációs Tanszék (jogelődje) az Öntözési kutatócsoport munkájában vett részt.

A Kárpát-medence különleges adottságai és helyzete miatt rendkívül mozaikos, de ugyanakkor szerves egységet alkot. Adottságai alapján kimagasló genetikai értékek tárháza. Ezen értékek nemzetünk megújuló stratégiai erőforrásai. Agrár-innovációs projektünkben a cél a Kárpát-medence növényeinek genetikai hasznosítása.

Az Öntözési kutatócsoport a Tessedik Campus kísérleti területein, illetve a campus laboratóriumaiban végzi kutatómunkáját. A projekt során vizsgálatba vont mezőgazdasági, gyógy- illetve zöldfelületi növénycsoportokon végez vízhasznosítási, öntözési kutatásokat, meghatározva azok vízigényét, vízhasznosítását. A kutatás segíti a szárazságtűrés alapjainak, nemesítésének, valamint technológiájának kidolgozását. Ez a klímaváltozás tükrében jelentősen segíti a Pannon régió növényeinek minél szélesebb körű hasznosítását.

 

GINOP-2.2.1-15-2017-00061 A víz visszatartást támogató precíziós vízrendezés tervezési és szaktanácsadási rendszerének kialakítása, 2017-2020, Szent István Egyetem (Konzorciumi tag) 220,8 M Ft

A precíziós gazdálkodás gyakorlatából a táblán belüli vízrendezés még hiányzó elem, holott üzemi viszonyok között is van lehetőség a vízfeleslegek ésszerű elosztására, visszatartására. A projekt olyan tervezési eljárást dolgozott ki, mely korszerű téradatnyerési módszerek és numerikus modellezések segítségével precíziós elven határozza meg a szükséges üzemi meliorációs beavatkozásokat. Ezzel az elöntések és a túlnedvesedések valószínűsége jelentősen csökkenthető. A tervezési outputok úgy kerültek kialakításra, hogy a mezőgazdaságban egyre jobban terjedő RTK rendszerek képesek legyenek a táblán belüli beavatkozásokat automatikusan és precíziósan megvalósítani. A projekt eredményei elősegítik a precíziós vízrendezés terjedését, mely jótékony hatással lesz hazánk vízkészletgazdálkodására, valamint a belvizes területek belvízveszélyeztetettsége és aszályérzékenysége egyaránt jelentősen csökkenhet.

MEC_SZ 141619 V. „V. Nemzetközi Víztudományi Konferencia”, 2021-2022. 7 M Ft

A projekt elsődleges célja a hazai tudományos kutatói közösség nemzetközi vérkeringésbe való bekapcsolódásának ösztönzése és a nyílt tudomány hazai térnyerésének támogatása. Az V. Nemzetközi Víztudományi Konferencia 2022. március 22-24. között került megrendezésre hibrid módon Szarvason.

NTP-SZKOLL-18-0055 – Térinformatika és távérzékelés a mezőgazdasági vízgazdálkodásban, 2018-2019

A hallgatók a Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Szakkollégium keretein belül, elméleti és gyakorlati szemináriumokon naprakész ismereteket szereztek a térinformatika és távérzékelés különböző kutatási irányairól. A fontosabb témák: a térinformatikai alkalmazások elmélete és gyakorlata, térinformatikai alkalmazások a vízgazdálkodásban, domborzatmodellek, hidrológiai modellezés, a távérzékelés alapjai, műholdas adatok feldolgozása, dróntechnika. A program részét képezte egy két napos terepgyakorlat is (vizes élőhelyek).

NTP-SZKOLL-19-0051 – Távérzékelés alkalmazása a precíziós vízgazdálkodásban, 2019-2020, 2,534 M Ft

A szakkollégiumi program keretében a hallgatók az előző évi program folytatásaként ismereteket szereztek a következő szakterületeken: a térinformatika vízgazdálkodási alkalmazásai, domborzatmodellek, hidrológiai modellezés alapjai, távérzékelés, dróntechnika, távérzékelési adatok feldolgozása.

NTP-SZKOLL-21-0043 – Felszín alatti víz eloszlásának monitorizálási lehetőségei, 2021-2022, 3,974 M Ft

A mezőgazdasági vízgazdálkodási szakkollégista hallgatók ismeretbővítése és készségfejlesztése a felszín alatti vizek monitoringjához kapcsolódóan, kiemelten a talajvíz, illetve a talajnedvesség vonatkozásában.

NTP-SZKOLL-23-0032 Szélsőséges klímaváltozáshoz való alkalmazkodási lehetőségek az agráriumban, 2023-24, 2,5 MFt

A klímaváltozás negatív hatásai egyre több problémát okoznak a mezőgazdaságban. A szakkollégiumi program keretében, elméleti és gyakorlati kurzusokon kerülnek bemutatásra az alkalmazkodási lehetőségek. A klímaadaptációs felkészítő kurzusok témái a következők: klimatológia, agrometeorológia, csapadékháztartás, mezőgazdasági öntözés, belvízvédekezés, árvízvédekezés, aszálymonitoring, víztározási lehetőségek.