Bemutatkozás (KÖTI)

Bemutatkozás (KÖTI)

Utolsó frissítés: 2024 február 09.

Az Intézet a mezőgazdasági és környezettudományok területén működik, szakmailag összetartozó oktatási, tudományos kutatási és szaktanácsadási feladatokat lát el a képzési programok keretein belül. Szervezeti felépítésében és oktatási struktúrájában minden olyan környezettudományi területet magában foglal, amely fontos a mezőgazdasági gyakorlat szempontjából. A talajtani szakterületen belül hangsúlyosak a talajképződés, talajosztályozás és talajföldrajz témakörei, valamint gyakorlati szempontból a talajtermékenység, talajerő-gazdálkodás, melioráció és talajvédelem területei. Ezekben a területeken térinformatikai és távérzékelési módszerekkel kialakított talajinformációs rendszerek is alkalmazásra kerülnek. A környezetkémiai oktatás kiterjed az általános, szervetlen, szerves és biokémia, valamint a környezetanalitika és környezetbiztonság területeire. A környezettechnológia területén a hulladékgazdálkodás, víztisztítás, szennyvízkezelés, és levegőtisztaság-védelem kiemelt figyelmet kap. A vízgazdálkodás aspektusai magukba foglalják a környezeti hidrológiát, vízminőséget, hidroinformatikát, öntözéstechnikákat, agrometeorológiát és klímaadaptációt. Az Intézet globális környezeti megközelítésű tudományterületei közé tartozik a környezeti toxikológia, mezőgazdasági ökotoxikológia, valamint az agroökológia és a környezeti fenntarthatóság.

Az Intézet felépítése a következő:

Tanszékek:

  1. Agrárkörnyezettani Tanszék, vezető: Dr. Kardos Levente kardos.levente@uni-mate.hu

  2. Környezetanalitikai és Környezettechnológiai Tanszék, vezető: Dr. habil. Horváth Márk Kálmánhorvath.mark.kalman@uni-mate.hu

  3. Környezeti Fenntarthatóság Tanszék, vezető: Dr. Szegi Tamás Andrásszegi.tamas.andras@uni-mate.hu

  4. Öntözésfejlesztési és Meliorációs Tanszék, vezető: Dr. Futó Zoltán futo.zoltan@uni-mate.hu

  5. Talajtani Tanszék, vezető: Csákiné Prof. Dr. Michéli Erika micheli.erika@uni-mate.hu

  6. Vízgazdálkodási és Klímaadaptációs Tanszék, vezető: Dr. Waltner István waltner.istvan@uni-mate.hu

Kutatóközpontok:

  1. Agrár-környezettudományi Kutatóközpont (AKK), vezető: Prof. Dr. Székács András szekacs.andras@uni-mate.hu

  2. Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóközpont (ÖVKI), vezető: Dr. Bozán Csaba bozan.csaba@uni-mate.hu

Kihelyezett tanszék:

  • Profikomp Környezettechnika Zrt, vezető: Dr. Aleksza László