Ökotoxikológiai Osztály (AKK)

Menü megjelenítése

Ökotoxikológiai Osztály (AKK)

Utolsó frissítés: 2024 február 03.

Az AKK fő profilja a mezőgazdasági eredetű szennyezőanyagok környezeti megjelenésének, eloszlásának, biológiai hatásainak, valamint az ezzel kapcsolatos veszélyeknek és kockázatoknak a feltárása. Ennek megfelelően a Kutatóközpont szakmai egységei a Környezetanalitikai Osztály és az Ökotoxikológiai Osztály. A környezetanalitikai kutatásokhoz a csoport műszeres analitikai és immunanalitikai laboratóriumokkal rendelkezik. Az ökotoxikológiai értékelések részint vonatkozó OECD-szabványokra, részint saját fejlesztésű bioteszt-módszerekre épülő vizsgálatokban történnek. A kutatóközpont mind partnerként, mind konzorciumvezetőként aktívan szerepel hazai és nemzetközi kutatási pályázatokban. A kutatás célja részint mezőgazdasági hatóanyagok vagy inertnek tekintett adalékanyagok korábban fel nem tárt mellékhatásainak azonosítása, igazolása; egyes szennyezőanyagok klímaváltozáshoz is kapcsolható, módosult megjelenésének feltárása; a környezetbiztonsághoz köthető műszer- és módszerfejlesztések; egyes technológiák környezetbiztonságának értékelése; a környezetkímélő mezőgazdasági gyakorlat elősegítése, valamint ehhez kapcsolódó, a módszertani oktatók kiképzését elősegítő szakanyagok készítése. Alapkutatási profilja mellett a Kutatóközpont munkatársai részt vesznek a szakterület (környezeti kémia, mezőgazdasági ökotoxikológia) oktatásában is az alapképzéstől a doktori programokig.