Talajtani Tanszék (TT)

Menü megjelenítése

Talajtani Tanszék (TT)

Utolsó frissítés: 2024 február 02.

A Talajtani Tanszék a talajtan tudományterületeinek oktatási, kutatási és szolgáltatási tevékenységét látja el. A Pedológiai Csoport és a Talajerőgazdálkodási Csoport tevékenységei önálló tudományterületekhez kapcsolódnak, azonban közösen teremtik meg a talajosztályozás, talajtérképezés, talajfelvételezés, tápanyaggazdálkodás, talajjavítás és talajvédelem tudományos igényű oktatásának feltételeit, valamint a tanszéken jelenleg is futó számos kapcsolódó hazai és nemzetközi kutatási pályázatban való aktív részvétel lehetőségét.

A Pedológiai Csoport fő kutatási területei közé tartozik a talajok szénbefogási kapacitásának vizsgálata, a talajegészség és talajállapot biológiai indikátorokkal történő nyomonkövetése, modern talajfelvételezési módszerek gyakorlati talajtanba való integrálásának megteremtése, továbbá diagnosztikus szemléletű talajosztályozási rendszerek, valamint európai, afrikai és ázsiai talajinformációs rendszerek fejlesztése. Talajerőgazdálkodási oldalról a tápanyagok feltáródásának vizsgálata, szerves-, és szervetlen termésnövelő anyagok, valamint hulladékok mezőgazdasági felhasználásának és hatásainak rövid és hosszú távú elemzése, valamint újfajta termésnövelő anyagok fejlesztése, és alkalmazásának tesztelése áll a kutatási munkák fókuszában.

A tanszékhez tartozó Talajtani és Agrokémiai Laboratóriumok magas szinten szolgáltatják az oktatási és kutatási tevékenységekhez szükséges vizsgálatokat.

A Tanszék által gesztorált szakok: Talajtani szakmérnök szakirányú, Talajvédelmi szakelőadói szakirányú, Precíziós mezőgazdasági szakmérnök szakirányú, Precíziós mezőgazdasági szaktanácsadó szakirányú szakképzés.