Agrár-környezettudományi Kutatóközpont

Az AKK fő profilja a mezőgazdasági eredetű szennyezőanyagok környezeti megjelenésének, eloszlásának, biológiai hatásainak, valamint az ezzel kapcsolatos veszélyeknek és kockázatoknak a feltárása. Ennek megfelelően a Kutatóközpont szakmai egységei a Környezetanalitikai Osztály és az Ökotoxikológiai Osztály. A környezetanalitikai kutatásokhoz a csoport műszeres analitikai és immunanalitikai laboratóriumokkal rendelkezik. Az ökotoxikológiai értékelések részint vonatkozó OECD-szabványokra, részint saját fejlesztésű bioteszt-módszerekre épülő vizsgálatokban történnek. A kutatóközpont mind partnerként, mind konzorciumvezetőként aktívan szerepel hazai és nemzetközi kutatási pályázatokban. A kutatás célja részint mezőgazdasági hatóanyagok vagy inertnek tekintett adalékanyagok korábban fel nem tárt mellékhatásainak azonosítása, igazolása; egyes szennyezőanyagok klímaváltozáshoz is kapcsolható, módosult megjelenésének feltárása; a környezetbiztonsághoz köthető műszer- és módszerfejlesztések; egyes technológiák környezetbiztonságának értékelése; a környezetkímélő mezőgazdasági gyakorlat elősegítése, valamint ehhez kapcsolódó, a módszertani oktatók kiképzését elősegítő szakanyagok készítése. Alapkutatási profilja mellett a Kutatóközpont munkatársai részt vesznek a szakterület (környezeti kémia, mezőgazdasági ökotoxikológia) oktatásában is az alapképzéstől a doktori programokig.
Responsive Image

Kutatóközponti munkatársaink:

Kutatóközpont-vezető: Dr. Székács András
szekacs.andras@uni-mate.hu
Kutatóközpont-vezető helyettes: Dr. Mörtl Mária
mortl.maria@uni-mate.hu

Környezetanalitika osztály

Osztálytvezető: Dr. Mörtl Mária
mortl.maria@uni-mate.hu
Dr. Inotai Katalin
inotai.katalin@uni-mate.hu
Dudás Katalin Mária
dudas.katalin.maria@uni-mate.hu
Oláh Marianna
olah.marianna@uni-mate.hu
Magor Csilla Szilvia
magor.csilla.szilvia@uni-mate.hu

Ökotoxikológiai osztály


Osztályvezető: Dr. Takács Eszter
takacs.eszter@uni-mate.hu
Dr. Baka Erzsébet
baka.erzsebet@uni-mate.hu
Gémes Borbála Letícia
gemes.borbala.leticia@uni-mate.hu
Klátyik Szandra
klatyik.szandra@uni-mate.hu
Lázár Diána
lazar.diana@uni-mate.hu
Gyurcsó Gergő
gyurcso.gergo@uni-mate.hu
Olajos Judit
olajos.judit@uni-mate.hu

Kutatóközponti elérhetőségeink:


szekacs.andras@uni-mate.hu
1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
+36 1 796-0400
  • Responsive Image
  • Responsive Image
  • Responsive Image