Környezetanalitikai és Környezettechnológiai Tanszék

A Tanszék felépítése biztos alapot teremt a Környezetanalitikai és Környezettechnológiai modern oktatási, kutatási és piaci szemléletű szolgáltatási feladatoknak is megfelelő egységnek. A Tanszék Csoportjai önálló tudományos diszciplínát alkotnak, azonban egységként is tudnak együttműködni, ami a műszaki-vegyész ismeretanyaghoz nélkülözhetetlen. Ezáltal a Tanszék minőségi hátteret biztosít a szaktárgyak széles spektrumú oktatásához, mely minden képzési szinten meg is jelenik a tanrendben. A Tanszék egységeinek többévtizedes kutatási tapasztalata és a modern kor színvonalának megfelelő műszerparkkal felszerelt laboratóriumai révén a kutatási pályázatok technikai hátterét is biztosítani tudja. Erőforrásai alkalmasak a külső szolgáltató vizsgálatok, szaktanácsadások magas színvonalú teljesítésére.
Az intézeti közös minősített laboratóriumokhoz tartozó Izotóp Laboratórium a Tanszék szakmai felügyelete alatt működik, és fontos támogatója az oktatási és kutatási tevekénységének.
A Hulladékgazdálkodási Külső Tanszék (Profikomp Zrt.), szervezeti függetlenségben működik, azonban az intézet és a Környezetanalitikai és Környezettechnológiai Tanszék gyakorlati képzés egyik bázisát képezi elsősorban a Környezetmérnök képzésben.

Tanszéki munkatársaink:


Tanszékvezető: Dr. Székács András
szekacs.andras@uni-mate.hu
Tanszékvezető helyettes: Dr. Halász Gábor Endre
halasz.gabor.endre@uni-mate.hu

Környezetkémia csoport


Csoportvezető: Dr. habil. Horváth Márk Kálmán
horvath.mark@uni-mate.hu
Kruppiné Dr. Fekete Ilona
kruppine.fekete.ilona@uni-mate.hu
Kovács Szilvia
kovacs.szilvia@uni-mate.hu
Gábosi Erzsébet
gabosi.erzsebet@uni-mate.hu

Környezettechnológiai csoport


Csoportvezető: Dr. habil. Géczi Gábor
geczi.gabor@uni-mate.hu
Barczi András
barczi.andras@uni-mate.hu
Üveges Zsuzsanna
uveges.zsuzsanna@uni-mate.hu

Tanszéki elérhetőségeink:


Szent István Campus (2100 Gödöllő, Páter K. u.1)  1103. szoba
halasz.gabor.endre@uni-mate.hu
0628522000/1725