Talajtani Tanszék

A Talajtani Tanszék a talajtan tudományterületeinek oktatási, kutatási és szolgáltatási tevékenységét látja el. A Pedológiai Csoport és a Talajerőgazdálkodási Csoport tevékenységei önálló tudományterületekhez kapcsolódnak, azonban közösen teremtik meg a talajosztályozás, talajtérképezés, talajfelvételezés, tápanyaggazdálkodás, talajjavítás és talajvédelem tudományos igényű oktatásának feltételeit, valamint a tanszéken jelenleg is futó számos kapcsolódó hazai és nemzetközi kutatási pályázatokban való aktív részvétel lehetőségét. A tanszék fő kutatási területei közé tartozik a talajok szénbefogási kapacitásának vizsgálata, modern talajfelvételezési módszerek gyakorlati talajtanba való integrálásának megteremtése, valamint európai, afrikai és ázsiai talajinformációs rendszerek fejlesztése. A tanszékhez tartozó Talajtani és Agrokémiai Laboratóriumok magas szinten szolgáltatják az oktatási és kutatási tevékenységekhez szükséges vizsgálatokat.

Tanszéki munkatársaink:

Tanszékvezető: Csákiné Dr. Michéli Erika egyetemi tanár, az MTA levelező tagja
micheli.erika@uni-mate.hu
Tanszékvezető helyettes: Dr. Szegi Tamás András
szegi.tamas.andras@uni-mate.hu

Pedológiai csoport


Csoportvezető: Dr. Csorba Ádám
csorba.adam@uni-mate.hu
Dr. Fuchs Márta
fuchs.marta@uni-mate.hu
Dr. Simon Barbara
simon.barbara@uni-mate.hu
Gergely Ildikó
gergely.ildiko@uni-mate.hu
Döbrentei Réka Erika
dobrentei.reka@uni-mate.hu
Labancz Viktória
labancz.viktoria@uni-mate.hu
Csibi Melinda
csibi.melinda@uni-mate.hu

Talajerőgazdálkodási csoport


Csoportvezető: Dr. Gulyás Miklós
gulyas.miklos@uni-mate.hu
Dálnoki Anna Boglárka
dalnoki.anna.boglarka@uni-mate.hu
Dr. Boros Norbert
boros.norbert@uni-mate.hu
Takács Anita
takacs.anita@uni-mate.hu
Sebők András
sebok.andras@uni-mate.hu

Agroökológia csoport

Dr. Lehoczky Éva
lehoczky.eva@uni-mate.hu
Dr. Tury Rita
tury.rita@uni-mate.hu

Tanszéki elérhetőségeink:


Szent Isvtán Campus, 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. 2080-as szoba
micheli.erika@uni-mate.hu
+36-28-522-000/1811