Tudományos Diákkör (TDK)

KÖTI TDK - 2022 

Egyetemünkön évente megrendezésre kerül az Egyetemi Tudományos Diákköri Konferencia (ETDK), amelyen a hallgatók bemutathatják az intézeti kollégák irányításával elvégzett kutatásaik eredményeit. Az ETDK-n a hallgatókat témáik alapján különböző szekciókba osztjuk. A MATE Környezettudományi Intézet az elmúlt években rendszeresen önálló szekciót tudott szervezni. Az ETDK-n helyezetet elérő és díjazott hallgatók képviselik Egyetemünket és Intézetünket a kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK). Az ETDK-n résztvevő hallgatók biztosítják az Intézetünk kutatói és oktatói utánpótlását, belőlük kerülnek ki a jövő doktorandusz hallgatói.  

 

Intézeti TDK felelős: 
Dr. Simon Barbara, egyetemi docens
Tel.: 06-28-522-000/1818-as mellék
simon.barbara@uni-mate.hu