Vízgazdálkodási és Klímaadaptációs Tanszék

A tanszék elsődleges feladata a szakterületéhez kapcsolódó tárgyak oktatása, valamint magas szintű kutatási és szolgáltatási feladatok ellátása a tanszéki csoportokhoz tartozó szakterületeken. A Vízgazdálkodás és Környezeti Hidrológia Csoport a vízgazdálkodás és a környezeti hidrológia széles területén végez oktatási és kutatási feladatokat, valamint társintézetekkel és tanszékekkel együttműködve biztosítja és koordinálja a térinformatika és távérzékelés szakterülethez tartozó oktatási és kutatási tevékenységét. A Klímaadaptációs Csoport oktatási és kutatási munkájának fókuszában a klímaváltozáshoz szorosan kapcsolódó meteorológiai szakterületen túl a kapcsolódó adaptációs stratégiák és technológiák állnak, a tradicionális vízgazdálkodási rendszerektől a modern, precíziós vízhasznosítási technológiákig, illetve adatgyűjtési/feldolgozási és modellezési alkalmazásokig.

Tanszéki munkatársaink:

Tanszékvezető: Dr. Waltner István
waltner.istvan@uni-mate.hu

Vízgazdálkodási és Környezeti Hidrológia csoport

Csoportvezető: Dr. habil. Vekerdy Zoltán
vekerdy.zoltan@uni-mate.hu
Harkányiné Dr. Székely Zsuzsanna
harkanyine.szekely.zsuzsanna@uni-mate.hu
Grósz János
grosz.janos@uni-mate.hu
Halupka Gábor Ernő
halupka.gabor.erno@uni-mate.hu

Klímaadaptációs csoport


Csoportvezető: Dr. Bozó László
Dr. Somfalvi-Tóth Katalin

Tanszéki elérhetőségeink:


Szent István Campus (2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.) Főépület, 2071-es szoba.
waltner.istvan@uni-mate.hu
Telefon: +3628522000/1830